Mini Cart

Giải quyết bài toán nhà phố diện tích nhỏ không bao giờ đơn giản bởi vấn đề gặp phải luôn là thiếu gió, thiếu sáng. Với trường hợp của Duy House – căn nhà phố 38m2 giữa lòng Sài Gòn, nhóm KTS đã giảm tối đa những hạn chế này và biến căn nhà trở […]

Continue Reading