Glass House vốn được cải tạo từ một ngôi nhà 3 tầng cũ kỹ và xuống cấp. Công trình được hoàn thành trong năm 2018 với chi phí hơn 300 triệu đồng. Ngôi nhà vừa để ở, vừa kinh doanh cửa hàng, vừa cho thuê ngắn ngày. Đây là mô hình nhà ba trong một của một cô gái trẻ ở Sài Gòn và hứa hẹn sẽ là xu hướng cho kiểu nhà của các bạn trẻ năng động.

Continue Reading